Traductor jurídic alemany | català | espanyol

Traduir: més que canviar paraules

Per transferir fets d'una llengua a una altra, és important, per descomptat, tenir la competència lingüística adequada. Però, més enllà d'això, és indispensable entendre els fets en primer lloc. A les ciències naturals, només hi ha una realitat extralingüística. Això és diferent a les humanitats i les ciències socials i, per tant, també a la jurisprudència. No recorren a un fet extralingüístic, sinó que interpreten i regulen la realitat humana. La llengua actua, doncs, com a portadora dinformació.

Per mi, com a traductor tècnic, això significa que he de conèixer molt bé els sistemes jurídics i les convencions de les transaccions legals.

  • Traducció de textos tècnics de dret penal

En l’àmbit del Dret Penal, tradueixo principalment documents de l'Ordre Europea d'Investigació, però també ordres penals, denúncies o certificats d'antecedents penales. Necessita la traducció per a finalitats oficials? Estaré encantada de certificar l’exactitud i la integritat de la traducció; també com a traducció jurada en format digital.

  • Traduccions de textos tècnics de dret societari

En Dret de Societats, són necessàries especialment les traduccions d’escriptures de constitució, poders notarials i extractes del registre civil. Si ho desitja, puc enviar la traducció directament al seu notari o advocat, tant per correu postal com també per correu electrònic amb una firma electrònica

  • Traduccions de textos tècnics de dret de família

En Dret de família, puc ajudar-lo amb la traducció de l’espanyol i del català de certificats de matrimoni, sentències de divorci o també de tots els certificats o partides del registre civil. Els capítols matrimonials, les resolucions judicials i els dictàmens relatius al Dret de família també formen part de la meva especialitat. Per a finalitats oficials, vostè rebrà una traducció jurada.

  • Traduccions de textos tècnics de dret immobilari

Li agradaria llogar el seu bé immoble a les Illes Balears també a turistes alemanys o està interessat en l’adquisició o la venda de la seva casa a la Costa del Sol? Tant si es tracta d’un informe de taxació, d’un contracte de compravenda o d’un extracte del registre de la propietat: em complaurà encarregar-me de la traducció dels seus documents jurídics immobiliaris Disposo del coneixement necessari en el sector immobiliari i com que també soc traductora jurada de l'espanyol a l’alemany i del català a l’alemany, puc ajudar-li amb traduccions especialitzades precises, fins i tot amb un nou tipus de traducció certificada: sense paper i amb una firma electrònica qualificada o per la via clàssica de forma impresa, amb el segell i la firma.