Julia Saemann Traductor jurat del catalá al alemany i castellà al alemany Julia Saemann Traductor jurat del catalá al alemany i castellà al alemany

Traductor jurat del català | espanyol | alemany

El meu nom és Julia Saemann i soc traductora jurada de català, espanyol i alemany.

Escriviu-me per què us pugui fer una oferta sense compromís.

La meva agència de traducció a Leipzig li ofereix:

Tradueixo per a vostè partides de naixement, certificats de capacitat matrimonial, certificats o actes de matrimoni, títols universitaris i tota la resta de certificats del registre civil i certificats o actes per a tots els tràmits oficials. Rebrà la traducció certificada en format tradicional en paper o bé com a document PDF firmat electrònicament.

Les traduccions certificades de l’espanyol o del català les puc jurar o certificar en format digital. Disposo d’una firma digital qualificada (qeS) amb la que puc firmar la traducció del seu text de manera digital y enviar-l’hi després per correu electrònic. La traducció certificada electrònicament té el mateix valor provatori que la traducció expedida de manera tradicional amb el segell i la firma. 

  • Traducció de textos tècnics de dret penal

En l’àmbit del Dret Penal, tradueixo principalment documents de tramitació per a fiscals, però també ordres penals, denúncies o certificats policials de bona conducta. Necessita la traducció per a finalitats oficials? Estaré encantada de certificar l’exactitud i la integritat de la traducció; també com a traducció jurada en format digital.

  • Traduccions de textos tècnics de dret societari

En Dret de Societats, són necessàries especialment les traduccions d’escriptures de constitució, poders notarials i extractes del registre civil. Si ho desitja, puc enviar la traducció directament al seu notari o advocat, tant per correu postal com també per correu electrònic amb una firma electrònica

  • Traduccions de textos tècnics de dret de família

En Dret de família, puc ajudar-lo amb la traducció de l’espanyol i del català de certificats de matrimoni, sentències de divorci o també de tots els certificats o partides del registre civil. Els contractes matrimonials, les resolucions judicials i els dictàmens relatius al Dret de família també formen part de la meva especialitat. Per a finalitats oficials, vostè rebrà una traducció jurada.

  • Traduccions de textos tècnics de dret immobilari

Li agradaria llogar el seu bé immoble a les Illes Balears també a turistes alemanys o està interessat en l’adquisició o la venda de la seva casa a la Costa del Sol? Tant si es tracta d’un informe de taxació, d’un contracte de compravenda o d’un extracte del registre de la propietat: em complaurà encarregar-me de la traducció dels seus documents jurídics immobiliaris Disposo del coneixement necessari en el sector immobiliari i com que també soc traductora jurada de l”espanyol a l’alemany i del català a l’alemany, puc ajudar-lo amb traduccions especialitzades precises, fins i tot amb un nou tipus de traducció certificada: sense paper i amb una firma electrònica qualificada o per la via clàssica de forma impresa, amb el segell i la firma. 

Envieu-me el vostre text per a traduir per correu electrònic i us escriuré una oferta sense compromís.

Com a membre de l'Associació alemanya d'Intèrprets i Traductors BDÜ e. V. i de l'Associació Hispano-Alemanya de Juristes, estic obligada a complir les normes i reglaments professionals i honoraris i aprofito regularment la formació contínua que ofereixen les dues associacions.

Trobareu més informació sobre mi i la meva oferta en aquesta pàgina.

Tradueixo exclusivament a l'alemany, però estaré encantada de recomanar-li un traductor jurat o una companya competent per al seu projecte si necessita una traducció a l'espanyol, a l'anglès o a un altre idioma.