Julia Saemann Traductor jurat del catalá al alemany i castellà al alemany Julia Saemann Traductor jurat del catalá al alemany i castellà al alemany

Traductor jurat del Alemany | Català | Espanyol 

El meu nom és Julia Saemann i soc traductora jurada de català, espanyol i alemany a Alemanya i traductor jurat de l'alemany a Espanya.

Escriviu-me per què us pugui fer una oferta sense compromís.

La meva agència de traducció a Leipzig li ofereix:

Tant si es tracta d'un informe o d'un dictamen, d'una sentència, una denúncia o un contracte de compravenda: li proporcionaré de forma ràpida, econòmica i amb total confiança una traducció jurada del català o de l'espanyol a l'alemany. Segons la finalitat dels documents, li enviaré la traducció oficial de manera impresa i segellada o sense paper com a document PDF amb una signatura electrònica qualificada (qes).

Tradueixo per a vostè partides de naixement, certificats de capacitat matrimonial, certificats o actes de matrimoni, títols universitaris i tota la resta de certificats del registre civil i certificats o actes per a tots els tràmits oficials. Rebrà la traducció certificada en format tradicional en paper o bé com a document PDF firmat electrònicament.

Les traduccions certificades de l’espanyol o del català les puc jurar o certificar en format digital. Disposo d’una firma digital qualificada (qeS) amb la que puc firmar la traducció del seu text de manera digital y enviar-l’hi després per correu electrònic. La traducció certificada electrònicament té el mateix valor provatori que la traducció expedida de manera tradicional amb el segell i la firma. 

Envieu-me el vostre text per a traduir per correu electrònic i us escriuré una oferta sense compromís.

Com a membre de l'Associació alemanya d'Intèrprets i Traductors BDÜ e. V. i de l'Associació Hispano-Alemanya de Juristes, estic obligada a complir les normes i reglaments professionals i honoraris i aprofito regularment la formació contínua que ofereixen les dues associacions.

Trobareu més informació sobre mi i la meva oferta en aquesta pàgina.

Tradueixo exclusivament a l'alemany, però estaré encantada de recomanar-li un traductor jurat o una companya competent per al seu projecte si necessita una traducció a l'espanyol, a l'anglès o a un altre idioma.