Traduccions tècniques | Traduccions jurades | català | espanyol | alemany

Del Català a l'alemany i d l'espanyol a l'alemany.

Especialitzades en l'àmbit de:

Els vostres avantatges:

  • Preu global per a certificats i actes
  • Preu fix per a traduccions tècniques
  • Formació sòlida i contínua
  • Tradueixo exclusivament a la meva llengua materna, l'alemany
  • Podeu rebre el vostre pressupost amb la revisió feta per un altre traductor inclosa

Molts documents han d'anar acompanyats necessàriament d'una traducció jurada (per exemple, documents requerits per l'administració pública). Les traduccions segellades per mi tenen validesa a tota Alemanya. Si us plau, informeu-vos per endavant si necessiteu els vostres documents com a traducció jurada.

Necessiteu traducció de l'alemany al català, castellà, anglès o un altre idioma? Necessiteu intèrpret per a una conferència, una gira d'empresa o la celebració d'un contracte? Estaré encantada de recomanar-li un dels meus col·legues competents. Poseu-vos en contacte amb mi.