Llista de preus de traduccions jurades Català | Alemany | Espanyol

Per ajudar-vos a calcular quant costarà la traducció dels vostres documents, a continuació trobareu exemples de preus de traduccions certificades del català i l'español a l'alemany. Els preus ja inclouen l'IVA vigent a Alemanya i l'enviament.

Preus de traduccions jurades 

Títol acadèmic, Espanya
40,00–80,00 €/pàgina
Títol acadèmic, Amèrica Llatina
40,00–80,00 €/pàgina
Resum de qualificacions, Espanya (Diploma Supplement)
50,00-80,00 €/pàgina
Resum de qualificacions, Amèrica Llatina
50,00–90,00 €/pàgina
Partida de naixement
40,00–80,00 €/pàgina
D.N.I.
50,00 €/document
Carnet de conduir
50,00 €/document
N.I.E. (Espanya)
60,00 €/document
Volant d'empadronament
60,00 €/document
Fe de vida i d'estat
50,00 €/document
Certificat d'antecedents penals sense entrada
60,00 €
Traducció de la Postil·la de l'Haia
45,00 €
Legalització pel jutjat regional de Halle
45,00 €/document
Segona còpia segellada
10,00 €/document

El preu depèn del volum de la comanda i de la quantitat de documents a traduir, de manera que les partides individuals poden ser més econòmiques en encàrrecs més extensos.

Si necessiteu una altra còpia en una data posterior, això no significa cap problema. Amb el vostre consentiment per escrit per emmagatzemar els vostres documents i les vostres traduccions, puc fer-vos una altra còpia en qualsevol moment sense que hagi de pagar per la traducció de nou. 

Recordeu que l’import mínim de la comanda és de 35,70 €.