Traducció jurada digital

Vostè envia la sol·licitud per correu electrònic, la matriculació a la universitat la fa a través del formulari en línia i la partida de naixement ha d’arribar demà al matí sens falta a l’ambaixada alemanya de Mèxic. I a més a més necessita una traducció oficial de l’espanyol o del català a l’alemany?

Això no suposa cap problema gràcies a la firma electrònica qualificada.

Però un moment... firma electrònica qualificada: què es? No n’hi hauria prou amb escanejar la traducció jurada?

En aquest article vostè aprendrà:

No n’hi ha prou amb que escanegi la traducció jurada?

En escanejar un document oficial o una traducció oficial, s’obté una còpia simple. Això se sol vendre com la versió digital de la traducció, però des d’un punt de vista jurídic, aquest escaneig no té cap valor provatori. Tanmateix, segons la finalitat de la traducció, en alguns casos s’accepta una còpia simple. Per això, ho hauria de preguntar per endavant. Però en principi, si li demanen documents originals o còpies oficials dels seus documents, cal dir que també haurà d’entregar una traducció certificada en format original. La traducció certificada digital és un document original perquè la firma electrònica qualificada substitueix la signatura manuscrita.

La firma electrònica avançada

Si vostè vol firmar documents digitals amb seguretat jurídica, necessita una signatura electrònica avançada. Aquesta substitueix la firma manuscrita del signatari i està regulada a nivell europeu mitjançant el reglament (UE) n° 910/2014 (Reglament eIDAS). La llei d’execució eIDAS va substituir la Llei de Firmes l’any 2017 a Alemanya. En aquest reglament es van establir els requisits que ha de complir el certificat subjacent: per una banda, la firma pot assignar-se inequívocaemnt al signatari, permitint així la seva identificació, i, per l’altra banda, el document firmat es vincula amb la firma, de manera que posteriorment no serà possible canviat el contingut del document. 

La firma qualificada electrònica compleix més requisits

La firma electrònica qualificada (qeS) compleix els mateixos requisits que la firma electrònica avançada pel que fa a la identificació inequívoca del signatari i la vinculació ferma amb el document firmat. A més a més, es basa en un certificat qualificat (normalment depositat en una tarjeta de firmes) i es crea amb un dispositiu segur de creació de signatures (lector de targetes amb entrada de números PIN). A més, amb el certificat personal qeS pot vincular-se un certificat d’atribut, per exemple, per certificar una qualificació personal o tècnica. La meva signatura electrònica qualificada no només prova la meva identitat, sino també la meva qualitat com a traductora jurada i anomenada públicament per a l’espanyol i per al català.

Puc imprimir la traducció jurada digital?

La traducció certificada en format digital només és vàlida en format electrònic i amb una firma electrònica qualificada (qeS). Pot imprimir-se, però en aquest cas no té validesa jurídica. Si l’arxiu es canvia, la firma perd la seva validesa, i per tant la traducció també perd el seu valor provatori.

Necessita també la traducció jurada en format tradicional amb el segell i firmada en paper? Això no suposa cap problema! Per descomptat, l’hi enviaré a més a més per correu postal. Només cal que m’enviï els documents per correu electrònic i em posaré en contacte amb vostè tot seguit amb un pressupost.  

Els aventatges per a vostè d’un cop d’ull:

  • La traducció jurada té una plena validesa jurídica.
  • S’elimina el temps de la tramesa, cosa que és especialment important si vostè no viu a Alemanya.
  • Podrà fer servir la traducció en format digital tantes vegades com vulgui.

Quant costa una traducció certificada en format digital?

La certificació digital de la traducció no suposa per a vostè cap despesa addicional. En el moment de la contractació, podrà determinar si vol rebre la traducció en format tradicional per correu postal o en format digital per correu electrònic amb la signatura electrònica qualificada. Sota la llista de preus podrà fer un cop d’ull sobre les despeses de traducció de documents. Necessita la traducció tant en paper com al seu ordinador? En aquest cas, cobro un import fixe de 10,00 € per document.

Demani la seva traducció certificada de l’espanyol o del català directament en línia

Només necessito les següents dades per correu electrònic:
 

  • un escaneig clarament llegible del seu document o el PDF
  • la direcció de facturació 
  • indicació de per a què i quan necessita la traducció

Rebrà un pressupost immediatament de la meva part en el que hi indico la data exacta d’entrega i el preu de la traducció. 

Després de la confirmació de la comanda, rebrà la traducció jurada per correu electrònic com a molt tard a la data d’entrega indicada i, si ho desitja, també per correu postal. Després podrà pagar còmodament mitjançant transferència en un termini de 14 dies.

Així pot encarregar una traducció oficial en format digital de l’espanyol o del català 

Soc traductora jurada i anomenada públicament per a l’espanyol, el català i l’alemany i ofereixo traduccions jurades de l’espanyol i del català també com a PDF, mitjançant una signatura electrònica qualificada (qeS).

Pot enviar-me els documents per traduir per correu electrònic i l’informaré tot seguit sobre el preu i el termini d’entrega. Per a la contractació, només necessitaré el seu domicili per a la factura. Rebrà la traducció certificada amb la firma qeS com a molt tard a la data d’entrega acordada mitjançant correu electrònic. 

Si també necessita la traducció certificada en format tradicional amb el segell i firmada en paper, per descomptat que estaré encantada d’enviar-l’hi addicionalment via correu postal. Només cal que m’enviï el text per correu electrònic i em posaré en contacte amb vostè tot seguit amb un pressupost.

Com puc verificar la firma qeS?

Per verificar la firma qeS utilitzada, vostè només necessita el programa digiSeal®reader, que pot descarregar de manera gratuïta.